1-4 of 4 Results  for:

  • All: Szenik x
  • and All: benkő x
Clear all

Article

András Benkő

revised by Ferenc László

instrumental music], Bartók-dolgozatok 1981 , ed. F. László (Bucharest, 1982), 147–74 ‘Egy új stílus-mintájú nyugatias dallamcsoport román változatainak folklorizálódása’ [Romanian variants of an assimilated western European new-style tune group], Zenetudományi írások , ed. A. Benkő (Bucharest, 1983), 118–30 ‘Az erdélyi strófikus siratók’ [The strophic laments in Transylvania], Utunk Kodályhoz , ed. F. László (Bucharest, 1984), 52–68 with L. Iştoc : ‘Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale’ [A project on the classification of folk melodies]

Article

Gabriel Banciu and Cristina Şuteu

founder of musical aesthetics in Romania. Ştefan Angi studied at Cluj-Napoca Conservatory ( 1953–8 ) where his teachers included Márkos Albert (music theory), Jodál Gabor (harmony), Max Eisikovits (counterpoint), Jagamas János (forms), Földes László (aesthetics), Lakatos István and Benkő András (music history), Zsurka Péter (violin), Ana Voileanu-Nicoară (chamber music), Antonin Ciolan (orchestral ensemble), and Szenik Ilona (folklore). He then studied at Lomonosov Moscow State University ( 1963–5 ), with the philosopher Valentin Ferdinandovich Asmus, where he graduated

Article

Ferenc László

népzenegyűjtése’ [Lajos Kocsis’s folk music collection at the beginning of the century], Zenetudományi írások , ed. A. Benkő (Bucharest, 1980), 271–97 ‘Principiile lui Bartók şi Brăiloiu privind metoda de culegere a folclorului’ [Bartók’s and Brăiloiu’s principles concerning the method of folk music collection], Anuarul de folclor , 2 (1981), 18–27 ‘Sorvégelnyelés népdalainkban’ [The apocope in our folksongs], Zenetudományi írások , ed. A. Benkő (Bucharest, 1983), 131–41 ‘Kodály és az erdélyi népzenekutatás’ [Kodály and folk music research in Transylvania]

Article

Hungary  

Janka Szendrei, Dezső Legány, János Kárpáti, Melinda Berlász, Péter Halász, Bálint Sárosi, and Irén Kertész Wilkinson

L. Dobszay : ‘Comparative Research into an “Old Style” of Hungarian Folk Music’, SMH , 15 (1973), 15–78 I. Almási : ‘Bartók és az erdélyi magyar népzenekutatás’ [Bartók and folk music research in Transylvania], Bartók dolgozatok , ed. F. László (Bucharest, 1974), 103–9 A. Benkő , ed.: Seprődi János válogatott zenei irásai és népzenei gyűjtése [Seprődi’s selected writings on music and folksong collections] (Bucharest, 1974) I. Szenik : ‘Kutatás és módszer’ [Research and method], Bartókdolgozatok , ed. F. László (Bucharest, 1974), 111–37 L. Dobszay